Reflection of clouds

Clouds reflected on the water surface. Click for larger view.

Moln som reflekteras på vattenytan. Klicka på bilden om du vill se den större.

 

Window blind

Just a picture of a window blind at home. Click to view a larger image.

En bild på en persienn i min lägenhet. Klicka på bilden om du vill se den större.

Dendrocopos major

Woodpecker, B & W photography. Species: Dendrocopos major.

Hackspett, svartvitt foto. Art: Dendrocopos major.