Reflection of clouds

Clouds reflected on the water surface. Click for larger view.

Moln som reflekteras på vattenytan. Klicka på bilden om du vill se den större.

 

Advertisements

Dendrocopos major

Woodpecker, B & W photography. Species: Dendrocopos major.

Hackspett, svartvitt foto. Art: Dendrocopos major.